MPSC QUE NO 171 तलावाच्या दिशेला जाताना अस्वलाला ६ हत्ती दिसले
प्रत्येक हत्ती च्या पाठीवर २ माकडे होती आणि माकडांच्या हाती १ पोपट होता...


तर किती प्राणी तलावाच्या दिशेने जात होते .....??

1

Answers

2016-02-15T15:26:28+05:30
1 अस्वल एकटाच 

Only the bear  was going towards lake.
He saw all other animal while going towards lake.
It doesn't mean all other animals were going there too!
1 5 1