MPSC QUE NO 171 तलावाच्या दिशेला जाताना अस्वलाला ६ हत्ती दिसले
प्रत्येक हत्ती च्या पाठीवर २ माकडे होती आणि माकडांच्या हाती १ पोपट होता...
तर किती प्राणी तलावाच्या दिशेने जात होते .....??

1

Answers

2016-02-12T00:02:42+05:30
9
y
j
h
u uudjfhdhdhzvsueidbdbxjehzbsgshdbsgsudbd
0