MPSC QUE NO 171

तलावाच्या दिशेला जाताना अस्वलाला ६ हत्ती दिसले
प्रत्येक हत्ती च्या पाठीवर २ माकडे होती आणि माकडांच्या हाती १ पोपट होता...


तर किती प्राणी तलावाच्या दिशेने जात होते .....??

1

Answers

2016-02-15T15:26:07+05:30
1 अस्वल एकटाच 

Only the bear  was going towards lake.
He saw all other animal while going towards lake.
It doesn't mean all other animals were going there too!
0