MPSC QUE
तलावाच्या दिशेला जाताना
अस्वलाला ६ हत्ती दिसले
प्रत्येक हत्ती च्या पाठीवर २
माकडे होती आणि
माकडांच्या हाती १ पोपट होता...


तर किती प्राणी तलावाच्या
दिशेने जात होते .....??

1

Answers

2016-02-12T15:38:33+05:30