MPSC QUE NO 171 तलावाच्या दिशेला जाताना अस्वलाला ६ हत्ती दिसले
प्रत्येक हत्ती च्या पाठीवर २ माकडे होती आणि माकडांच्या हाती १ पोपट होता...


तर किती प्राणी तलावाच्या दिशेने जात होते .....??

2

Answers

2016-02-12T15:37:55+05:30
6+12+12=30 is the answer
11 3 11
2016-02-12T20:42:33+05:30
One animal towards river
3 4 3