एक वस्तू अशी आहे, जी सुकी असेल तर 2 किलो , ओली असेल तर 1 किलो आणि जाळल्या नंतर 3 किलो होते. तर ती वस्तू कोणती

2

Answers

2016-02-12T19:44:50+05:30
2016-02-12T19:47:26+05:30
answer will be SULPHUR
0