तलावाच्या दिशेला जाताना अस्वलाला ६ हत्ती दिसले
प्रत्येक हत्ती च्या पाठीवर २ माकडे होती आणि माकडांच्या हाती १ पोपट होता...


तर किती प्राणी तलावाच्या द.िशेने जात होते .....?? answer

1

Answers

2016-02-12T22:50:53+05:30
1 prani talava chya dishene jat hota
0