MPSC QUE NO 171 तलावाच्या दिशेला जाताना अस्वलाला ६ हत्ती दिसले
प्रत्येक हत्ती च्या पाठीवर २ माकडे होती आणि माकडांच्या हाती १ पोपट होता...


तर किती प्राणी तलावाच्या दिशेने जात होते .....??

1

Answers

2016-02-14T08:57:37+05:30
Bear=1
elephants=6
monkeys=2 on each elephant
              =12
parrots=1 with each monkey
           =12

therefore,no. of animals=31 animlas
0