MPSC QUE NO 171 तलावाच्या दिशेला जाताना अस्वलाला ६ हत्ती दिसलेप्रत्येक हत्ती च्या पाठीवर २ माकडे होती आणि माकडांच्या हाती १ पोपट होता... तर किती प्राणी तलावाच्या दिशेने जात होते .....??

2

Answers

2016-02-16T15:10:56+05:30
There is only one aswal moving towards talao
0
2016-02-17T17:40:36+05:30
TALO MOVIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0