तलावाच्या दिशेला जाताना अस्वलाला ६ हत्ती दिसले प्रत्येक हत्ती च्या पाठीवर २ माकडे होती आणि माकडांच्या हाती १ पोपट होता... तर किती प्राणी तलावाच्या दिशेने जात होते .....??

1

Answers

2016-02-16T20:58:30+05:30
There are total 24 animals excluding the bear
0