मित्रानो सकाल पासून दिमाक काम
नाही करत कालच्या हिशोबात काहि
तरी गडबड आहे
Pls मदत करा
मी बाजारात गेलो होतो
माझ्याकडे पैसे नव्हते
बाजारात मला दोन मित्र भेटले
एकाने1000रू नोट दिली आणि दुसरैने 500दिले
1000 + 500 = 1500 झाले
1000रू ची नोट बाजारात हरवली
मग माझ्या कडे उरले 500रूपये
त्या 500रूपये मधील 300रूपये मी खर्च केले माझ्या शिलक राहिले 200रुपये
मग 200मधून ज्यानी 1000 दिले होते त्याला दिले 100 व ज्यानी 500 दिले होते त्याला दिले 100
आत्ता 1000रुपये वाल्याचे बाकी 900रुपये आणि 500रुपये वाल्याचे 400
तर 900 + 400 = 1300
आणि खर्च झाले 300रुपये
टोटल 1300 + 300 = 1600 झाले
मग माझ्या लक्षात आले की
मी तर1500 रुपये घेतले होते
1600 रूपये कुठून आले ?
मला विश्वास आहे की ह्या ग्रुप मधे
कोण तरी मास्टर हेडमास्टर गणितज्ञ किवा अर्थशास्त्री आसेल तो माझी मदत करेल

2

Answers

2016-03-01T15:55:14+05:30
I doesn't understand ur question
0
2016-03-04T01:13:16+05:30
U have taken 1500rs from ur friends. . u returned 200rs
so 1500-200 = 1300
u have to pay 1300rs...
1300+300=1600 is just to confuse everyone
0