मित्रानो सकाल पासून दिमाग काम नाही करत कालच्या हिशोबात काहितरी गडबड आहेPls मला मदत करामी बाजारात गेलो होतोमाझ्याकडे पैसे नव्हते बाजारात मला दोन मित्र भेटले एकाने1000रू नोट दिली आणि दूसर्याने 500दिले 1000 + 500 = 1500 झाले1000रू ची नोट बाजारात हरवलीमग माझ्या कडे उरले 500रूपयेत्या 500रूपये मधील 300रूपये मी खर्च केले माझ्या कड़े शिलक राहिले 200रूपये मग 200मधून ज्यानी 1000 दिले होते त्याला दिले 100 व ज्यानी 500 दिले होते त्याला दिले 100आता 1000रुपये वाल्याचे बाकि 900रुपये आणि 500रूपये वाल्याचे 400तर 900 + 400 = 1300 आणि खर्च झाले 300रुपये टोटल 1300 + 300 = 1600 झाले मग माझ्या लक्षात आले की मी तर1500 रुपये घेतले होते 1600 रूपये कुठून आले ?मला विश् वास आहे कि आपल्या ग्रुप मधेकोण तरी मास्टर , हेडमास्टर , गणितज्ञ किवा अर्थशास्त्री आसेल.बघा हिशेब लागतो का ?

1

Answers

2016-02-23T18:18:17+05:30
You spent 300 rs. at other side.then hishobh lagto.brainstorming question
1300+200=1500
3 4 3