Try to answer......brainstorming നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...? പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ Brilliant

2

Answers

2016-02-24T21:35:48+05:30
I think its traffic signal?.if not sorry
0
whats answer?.its correct my ans.
2016-02-25T12:56:27+05:30

May be our NATIONAL ANTHEM 

0