Answers

2016-02-25T17:59:47+05:30
I think it represents 100 square km of area
0
plzzzzzzzzzzz mark as brainlist
also click on thank
plzzzzzzz