Answers

2016-02-25T19:13:22+05:30
Gulab ek komal fool hai.
Ye USA ka rastriya fool hai.
Is she bijuli nikalna sakte hai.
Laal gulab pyaarka pratik hota hai.
Gulab bhot rang ke hote hai.
Ye bhot khunsurat hota hai.
Chacha Nehruji gulabko pasand karte the.
Gulabse gulkand ras banate hai.
Iska wans rosa hai.
Iska wibhaag puspi padap hai.
Iska jagat padap hai.

Thanx. PLz choose it as brainliest.  PLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz


1 5 1