Answers

2016-02-27T14:19:27+05:30
Chaturbujh: chaar bujaae hai jiski(vigrah)

lambodhar: lamba hai udhar jiski arthath ganesh(vigrah)

anshumaali: anshu[sunray] hai maala jiski arthath soory(vigrah)
2 5 2
2016-02-27T16:58:33+05:30
Dashanan = das siron vala artharth raavan
neelkant  = neela hai kant jiska artharth shiv ji
0