Answers

2016-02-28T09:36:05+05:30
1- Kamal - Pankaj , Jalaj
2- Surya - Bhaskar , Dinkar
3- Badal - Megh , Ghan
4- Garib - Bhikhari , Nirdhan
5- Dukh - Pira , Kast
1 5 1
mark as brainliest plzzzzzzzzzzzzzzzz
thk u so much
:)
2016-02-28T22:04:56+05:30
Kamal- neeraj, pankaj
surya- dinkar,sooraj
baadal- jalad, ghan
garib- nirdhan, deen
dukh- vedna, khed
0