बघुयात कोण बुद्धीमान आहॆ हॆ ❗

हे गणित UPSC मुख्य परिक्षेतील आहे.फक्त वैभव अगरवाल यानेच सोडवले आहे. सोडवू शकाल?

❓➕❓➕❓=301 ,3 ,5 ,7 ,9, 11, 13 ,15

यापैकी अंक वापरा
कोणताही अंक कितीही वेळा वापरा
Best of luck

1

Answers

2016-02-29T18:49:24+05:30
The answer can be 7 + (1 + 9) + 13 = 30 because there is no rule that we cannot use brackets...
0