Answers

  • Brainly User
2016-03-04T22:02:40+05:30
Arth ke aadhar par vaakya ke bhed hain:-
~Prashnavachak vaakya
~Vidhaanvachak vaakya
~Sanketvachak vaakya
~Icchavachak vaakya
~Aaagyavachak vakya
~sandehvachak vakya
~Vismayadivachak vakya
~nishedvachak vaakya
 
Eight prakar ke bhed hote hain :P

-regards
LOVE ME :p
rATE me Up :D
3 3 3
2016-03-04T22:05:06+05:30
Arth ke aadhar par vakya ko isa beth kiya hai,
1)Sankethvachak Vakya
2)Vismayathivachak Vakya
3)Nishedhavachak Vakya
4)Prashnavachak Vakya
5)Vidhanvachak Vakya
6)Aanjavachak Vakya
7)Ichavachak Vakya
8)Sandeshavachak Vakya

2 5 2
Thanks
thanks yaar
Comment has been deleted
bas isa hi
Comment has been deleted