ഒരു IAS ചോദ്യം-ഒരു കടയില്‍ നിന്ന് 1 രൂപക്ക് 3 മിഠായി കിട്ടും.ഈ മിഠായികളുടെ cover തിരിച്ച് കൊടുത്താല്‍ 1 മിഠായി കൂടെ കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കില്‍ 45 രൂപക്ക് എത്ര മിഠായി കിട്ടും?

1

Answers

  • Brainly User
2016-03-07T16:47:07+05:30
45*3+45+15+5+1+1 = 202

202 
മിഠായി കിട്ടും
0