Answers

2016-03-05T07:35:36+05:30
Pratyay  shabd ke baad lag kar uska vishesh arth prakat karta hai.ye akshar ,akshr samuh main hote hai jaise e,ee,vat,pan aur aadi ise paratyay kehte hai.
1 5 1
2016-03-05T10:15:33+05:30
Prathyay kriya ke mool roop ke saath prayog hothe hai.
Jaise,
lekhak=lekh+ak, yaha 'ak' prathyay hai
khabrahat=Khabra+aahat, yaha 'aahat' prathyay hai
meedtee=meeda+ee ,yaha 'ee' prathyay hai
bhookha=bhoog+aa, yaha 'aa' prathyay hai


Hope it helped you..........^_^
If it helped you please mark it as the brainliest!

1 5 1