Try to answer......brainsto­rming നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...?പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരണ മാസ്

1
vehicles aano?
Athengane vehicles...
namal drive cheyumbol vehicls move cheyum
Seriya
May b

Answers

2016-03-06T12:56:16+05:30
National Anthem (Deshiya ganam)....
2 3 2
Hmm
ans sherikum entha
Ariyila
Madi ano ?
Vehicles ayirikum