Answers

2016-03-12T15:37:11+05:30
Shathru dhoshtu ka vilom hai
0
2016-03-12T15:43:35+05:30
Dosthu ka vilom shabthu shatru hai
0