सोडवा गणित

तुम्ही एका महालात उभे आहत,

त्या महालात 5 सैनिक आहेत.
प्रत्येक सैनिका जवळ 5 रूम आहेत,
प्रत्येक रूम मध्ये 5 वाघ आहेत,
प्रत्येक वाघांस 5 बछड़े आहेत
प्रत्येक वाघांस 4 पाय आहेत.

तर त्या महालात एकूण किती पाय आहेत?

1

Answers

2016-03-14T14:48:02+05:30
There are total 12 legs
2 3 2