Try to answer......brainstorming

നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...?

പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ Brilliant

2

Answers

2016-03-15T22:36:40+05:30
2016-03-15T22:37:00+05:30
I think that the answer suitable for this question is HEART
0