ഒരുത്തൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി പെണ്ണ് ചായ കൊടുത്തു ചെറുക്കൻ ചായ കുടിച്ചു ചെറുക്കൻ പെണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന്‌ ചോദിച്ചു പെണ്ണ് ആ സോസറിൽ കപ്പ് കമഴ്ത്തി ........ എങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താണ്???

2

Answers

2016-03-18T00:30:45+05:30
The answer is Maria.
7 4 7
sherikkum mallu aano?
yup
malayali
aa ok....accpt ma frnd req
consider it done
2016-03-18T14:05:26+05:30
Uma
pennu dump aanu athondalle cup mariche....:)))
0
hehee
heheee :))) :D
bye da kazhichitt varaam...
okay!