Answers

2016-03-18T14:46:44+05:30
1)naukar ghar ki safai karte hain.
0
hope it helps u plzzz mark it as brainliest....
2016-03-18T15:06:21+05:30
Naukar gharon ki safaai karte hain
0