Answers

2016-03-18T20:59:03+05:30
झाडे उत्सर्ग वायू घेतात आणि प्राणवायू सोडतात
0
2016-03-20T20:14:06+05:30
Utsarga vayu (CO2)
Pran vayu (O2)
0
humble request please mark as brainliest