ഒരു IAS ചോദ്യം-ഒരു കടയില്‍ നിന്ന് 1 രൂപക്ക് 3 മിഠായി കിട്ടും.ഈ മിഠായികളുടെ cover തിരിച്ച് കൊടുത്താല്‍ 1 മിഠായി കൂടെ കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കില്‍ 45 രൂപക്ക് എത്ര മിഠായി കിട്ടും? Tel me the answer

1
Which language is this ?
cud u translate dis in2 eng
This is malayalam language.
Arif........1 doubt , wid or without cover

Answers

2016-03-29T12:34:17+05:30
45*3= 135 mittayi kittum.....................

0