IQ QUESTION

ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുനിന്നാൽ 9, എന്നാൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ 10. എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരാ?
ഗ്രൂപ്പിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ

1
Onegaishimasu!
Can ye write it in Japanese?
no
Then how I would be able to answer it?

Answers

2016-03-19T20:40:21+05:30
IX nine...onnu poyal 10...
plz mark as the brainliest...
nikk nalla budhdhiya....:P
2 4 2
correct alle mashe?
Plz....can u speak Japanese??
i dnt knw japanese... can speak any of the indian languages n english
What did that question means then?
it means....v r 9 whn v r 2gthr, n if 1 goes, thn v r 10.