कोण हुशार आहे ते पाहुच आता... एक वस्तू अशी आहे, जी सुकी असेल तर 2 किलो, ओली असेल तर 1 किलो आणि जाळल्या नंतर 3 किलो होते. तर ती वस्तू कोणती आहे ? 22 तासांच्या आत सांगा.

1

Answers

2016-03-22T22:58:57+05:30
Aapka uttar hai Sugar ya Chini.

2 5 2
Please mark it brainiest answer...............................