Answers

2016-03-23T13:59:49+05:30
It means shaktishaali ki jeet hoti hain
1 5 1
2016-03-23T14:01:26+05:30
JISKI LATHI USKI BHAS - APNE TAKAT KE DAAM PAR JABARJASTE KAAM KAR VANA.

PLEASE MARK IT BRAINIEST ANSWER..........................
1 5 1
PLEASE MARK IT BRAINIEST ANSWER..........................