Answers

2016-03-23T20:37:57+05:30
Patni agar hai toh dusra vivah nahi ho sakta aur na ho toh bache nahi honge aur bache nahi toh atim sansakar bhi nahi ho ga
0
Comment has been deleted
Comment has been deleted
yahan pida ho the hain
Comment has been deleted
Comment has been deleted