Answers

2016-03-23T21:53:00+05:30
I)ati- atirikt, atyadhik
ii)adhi-adhikar, adhikaran
iii)anu-anurodh, anubhav
iv)ap-apman, apharan
v)abhi-abhiyan, abhishap
6)av- avnati, avshesh
7)aa-aakarshan, aagaman
8)utt- uttam, utkarsh
9)up-upnaam, upchar
10)para-parakram, parabhav
11)pra-prakruti,prachar
12)prati-pratidin, prasiddha
14)vi-vijay, videsh
15)samm-sammelan, samman
16)su-susheel, sufal
17)ne-neyog,nebandh
18)ku-kuputra,kurup
19)chir-chirkaal, chirayu
20)par-paradheen, parlok
21)punar-punarvivah,punragaman
22)pura-puratan,puravrutta
23)sah-sahpathi,sahchar
24)a-atal,apadh
25)adh-adhmara,adhjala
26)chau-chaukanna, chaupai
27)ni-nikamma,nigoda
28)par-parnana,parpota
29)bin-binkhaya,binbaat
30)bhar-bharsak,bharmar
31)su-sufal,sujaan
32)kam,kamzor,kamkharch
33)khush-khushdil,khushkhabri
34)ghair- ghairhazri,ghairkanooni
35)dar-darasal,darhakeekat
36)ba-banaam,badaulat
37)bad-badnaam, badsurat
38)ba-baizzat,bakayda
39)bila-bilawajah,
40)bey-beywajah,beizzat
41)la-lawaris,lapata
42)sar-sartaj,sarpanch
43)hum-humsafar,humdum
44)har-harmah,harsaal
0