या कोड्यांचे जो उत्तर देईल तो खरा मित्र बूद्धी चालवा आणि उत्तर द्या !!!! ...........हमारी............तुम्हारी ...........ने दिल की.......... उतारी............. ने........... को देखा एेसे........... दोस्ती को लगे ना हमारी! या ७ रिकाम्या जागेत एकच शब्द येईन तो शब्द ३अक्षराचा आहे त्याला कोणताच काना मात्रा नाही हि दोस्तीची परीक्षा आहे याच ans द्या ?

2

Answers

2016-03-24T12:56:07+05:30
The answer for this is NAZAR
1 5 1
plz mrk dis brainliest...if u lik
2016-03-24T12:57:16+05:30
nazar is the answer for this ....................
0