Answers

2016-03-25T15:11:28+05:30
Ad + bhav = adbhav
Vi +shisth = vishisth
Pra + haar = prahaar
A + sahai = asahai
Ni + band = niband

0
  • Brainly User
2016-03-25T16:12:02+05:30