Answers

2016-04-02T18:15:42+05:30
Patra denara:- ting-tong bala he ghar chudhari chech  ahe na.
mulga:- hoo
patra denara:- ghari konhi mothe yakti ahe ka.
mulga:- nahi
patra denara:- bara thik ahe.he patra tuzhya wadilanna deshil te ghari                             alya nantar.
mulga:- pan baba tar ahmchya sobat rahatch nahi.te tar mumbaila                        rahtata kaka nimitya.
patra denara:- accha aieela deshil.
mulga:- thiik ahe.
patra denara :- bara me chalto aata.

5 4 5