Answers

2016-04-13T11:28:17+05:30
लवकर उत्तर सांगा
एका रात्री ३ ठिकाणी आग लागली आहे.
१- मंदिर ⛪
२-शाळा
३- दवाखाना
सांगा सर्व प्रथम अँबुलन्स कुठली आग विझवेल?

बघूया तुमची निर्णय क्षमता किती फास्ट आहे ते...
0