पहिली दोन अक्षरे घेतली तर तीर्थक्षेत्र दूसरा आणि तीसरा शब्द घेतला तर एक पदार्थ तीसरा व चौथा शब्द घेतला तर देवाचे नाव चारही शब्द घेतले तर एक माणसाचे नाव

1

Answers

2016-04-19T22:39:52+05:30
Kashiram 1. Kashi 2.shira 3.ram
0