ओळखा पाहु

पहिली दोन अक्षरे घेतली तर तीर्थक्षेत्र

दूसरा आणि तीसरा शब्द घेतला तर एक पदार्थ

तीसरा व चौथा शब्द घेतला तर देवाचे नाव


चारही शब्द घेतले तर एक माणसाचे नाव

वेळ:चार तास

1

Answers

2016-04-18T12:16:26+05:30