ओळखा नाव पहिली दोन अक्षरे घेतली तर तीर्थक्षेत्र दूसरा आणि तीसरा शब्द घेतला तर एक पदार्थ तीसरा व चौथा शब्द घेतला तर देवाचे नाव चारही शब्द घेतले तर एक माणसाचे नाव वेळ:12 तास ☯

1

Answers

2016-04-18T23:54:10+05:30
Kashiram he uttar aahe

1 5 1
Kashiram
plz mark it as brainliest answer if u find it helpful