ओळखा पाहु पहिली दोन अक्षरे घेतली तर तीर्थक्षेत्र दूसरा आणि तीसरा शब्द घेतला तर एक पदार्थ तीसरा व चौथा शब्द घेतला तर देवाचे नाव चारही शब्द घेतले तर एक माणसाचे नाव वेळ:चार तास

1

Answers

  • 300
  • Helping Hand
2016-05-02T09:50:08+05:30
काशीराम is the answer
0