Answers

2016-04-20T19:41:31+05:30

Mahavir jinka naam hai, palithana jinka dham hai,
Ahinsha jinka nara hai, aise thrishla nandan ko lakh pranam hamara hai.
2.
Little keys can open big locks.
Simple words can express great thoughts.
I hope my simple pray can make your life great
Happy Mahavir Jayanti.
0