Answers

2016-04-26T22:44:35+05:30
Chanda mama dur k pue pkaye bur k aap khaye thali m munne ko de pyaali m pyaali gai tut munna gya ruth manner ko manaege rasmalai khaege.
0