Answers

The Brainliest Answer!
2016-05-04T01:03:57+05:30
1. जमीन जतन करण्यासाठी हात देणे.2. विचार जागतिक स्तरावर, स्थानिक पातळीवर काम.3. माती न करता अन्न नाही.4. राष्ट्र माती नाश स्वतः नष्ट करतो.

6 4 6
2016-05-04T05:15:21+05:30
One good slogan is 
 
विचार जागतिक स्तरावर, स्थानिक पातळीवर काम.
2 5 2