Answers

2016-05-10T21:26:33+05:30
Mama vidyaalayasya nama:-----asthi.asmaakam vidyaalayam brihath asthi. thesham ekam kreedaakshethram varthathe.vidyaalaye

pusthakaalayam aaseeth.vidyalayasya bahihi sundaram upavanam asthi.
0