Answers

The Brainliest Answer!
2016-05-04T15:04:10+05:30

Karta (ne)

Karm (ko)

Karn (se [ke dwara])

Sampradaan (ke liye)

Apadaan (se [alag hona])

Sambandh (ka,ke,ki,ra,re,ri)

Adhikaran (mein, par)

Sambodhan (hae, arre)

2 5 2
2016-05-04T15:14:33+05:30
Karta ne
karam ko
karan se
sampradhan keliye
apandan se
sambandh ka,ke,ki,ra,re,ri
adhikaran me ,par
sambhodhan he,aho,aré

1 5 1
mrk dis brainliest...if u lyk
I am sorry....... but the other answer was easy to understand........ Again I am sorry
its k
thanks.......
:)