Answers

2016-05-05T15:49:10+05:30
मम नम ऐश्वर्यः अस्तिमम आथवि कक्षाः अस्तिमम विध्यल्ये सर्वे छात्राः सर्वे कुशलं आस्ती 
ते सर्वे मेलेत्वा पठामि,लेखमि च मम विध्यलेय विशालः अस्ति
मम पितुः नाम विनोदः अस्तिमम मातुः नाम रम्य अस्तिमम ब्रतःनम अर्जुनः अस्तमिमम ब्रतः ५ वर्षस्य अस्तिमम  मम परिवारः अतिर्वः प्रेमः करोमि   
0