Answers

2016-05-06T19:31:26+05:30
Mam naam ______asti |
Mam Pitu: naam _____ asti |
Mam Maatu: naam ___asti |
Mam Bhrata naam ___asti | (IF YOU HAVE YOUR BROTHER.)
Mam Bhaginya naam ___asti | (IF YOU HAVE YOUR SISTER.)
Mam _____ rochte| (YOUR FAVORITE HOBBY.)
Mahyam pustakam pathami ativ rochte |
Mam mitrasya naam ___asti |
Aham _____Vidyalayam pathami |
Aham _____ varge pathami |
0