Answers

2016-05-07T20:37:18+05:30
Average velocity: ( u + v ) / 2. U=7 and v =23 so average velocity= ( 23+7 )/ 2= 30/2 = 15 m/s is the average velocity of the school van
1 5 1